گنبد خشتی

گنبد خشتی امام‌زاده‌ای دو قدم بیرون حرم

مرقد امام‌زاده سید محمد که به «گنبد خشتی» معروف است می‌تواند یک انتخاب برای زائرین اماکن زیارتی و دوست‌داران معماری تاریخی در مشهد باشد. «گنبد خشتی » مدفن سلطان غیاث‌الدین محمد از سادات مشهور مشهد است که نسب او با 17 واسطه به امام‌ موسی‌بن‌جعفر(ع) می‌رسد که تاریخ ثبت شده بر روی مزار از وفاتش در سال 832 هجری قمری خبر می‌دهد.