گنبد خشتی

«گنبد خشتی» مدفن (سلطان غیاث‌الدین محمد)از سادات مشهور موسوی شهر مشهد است که نسب شریفش با هفده واسطه با امام موسی بن جعفر (ع)می‌رسد. تاریخ وفاتش بر روی سنگ مزارش ماه رمضان المبارک سال 832ه.ق ذکرشده است. اجداد وی در سده پنجم تا نهم هجری اداره اصلی حرم حضرت رضا را به عهده داشتند به همین علت نام آنها بر روی اغلب اشیای تاریخی آستان قدس رضوی مانند کاشی‌های سنجری،سنگاب خوارزمشاهی،در مسجد بالاسر کتیبه شده است.ایشان در قرون هفتم تا نهم هجری نقیب سادات شهر مشهد بوده‌اند. گنبد این آرامگاه آجری است و به همین علت، گنبد خشتی نامیده شده است. بنا شامل 4 ایوان در چهارسو است که یکی مدخل اصلی و سه ایوان دیگر دارای بیرون شو به فضاهای اطراف هستند بنا بر شواهد، بنیان اولیه این بنا در دوره تیموری صورت گرفته و در عصر صفوی و قاجار نیز تکمیل و تزئین شده‌ است.


نشانی: خیابان طبرسی حدفاصل حرم مطهر و میدان طبرسی، طبرسی7 بقعه متبرکه امام‌زاده سید محمد

پاسخگویی به مسائل شرعی

 

بازار

 

سرویس بهداشتی

 
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4