ویزیت مشهد

ویزیت مشهد

! ویزیت مشهد سامانه ای است برای طراحی یک سفر دلنشین به مشهد مقدس متناسب با سلیقه و نیاز هر خانواده
ویزیت مشهد تمـامی اطلاعات و خـدمات مورد نیاز شما را در این سفــر پیش بینی و فراهم کرده تا در مشهد به
!راحتی منزل خودتان، زندگی کنید
این سـامانه با مدیریت شرکت خــلاق و فنــاور خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی، زیارتی و بار هوایی توسـعه
:گردشگری باهَشت (شماره ثبت 62501)” طراحی شده و تحت نظارت و حمایت سازمان های ذیل است

ostandary
fanavary
tosee1
zistboom
park
shetabdahande
miras
havapeymaee
rahahan
jahangardi