گردشگری از موضوعات مورد حمایت ویژه معاونت علمی ریاست جمهوری است

رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت گردشگری باهشت اعلام کرد...

ادامه مطلب

همکاري با طرح “مبدا به مبدا” در دستور کار معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور

خانم دکتر سرفرازي، معاون سرمايه گذاري، فرهنگي و اجتماعي معاونت توسعه روستايي در دیدار با مسئول طرح مبدا به مبدا در شرکت "باهشت" اعلام ک...

ادامه مطلب