اخبار گردشگری مشهد

شرایط جوی شهرستان‌های خراسان رضوی در طی روزهای آینده

با توجه به بارش‌های پراکنده برف و باران در سطح استان، شاهد جوی ناپایدار در شهرستان‌های خراسان‎رضوی هستیم که این شرایط در طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

منطقه خراسان، وضعیت جوی شهرستان بردسکن در روز یکشنبه هشت بهمن ماه  نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف در بعدازظهر افزايش باد، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر پیش‌بینی شده است. 
 
شرایط جوی شهرستان تایباد در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري و در بعضی ساعات بارش برف در بعد از ظهر افزايش باد با احتمال مه رقيق، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود به‌تدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه  صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر همراه خواهد بود.
 
وضعیت جوی شهرستان سبزوار در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف در بعد‌ازظهر افزايش باد، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري با احتمال مه آلود در بعضی ساعات وزش باد بتدریج کاهش ابر و نیز در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخر وقت بارش برف به‌تدریج افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرستان تربت حیدریه در روز یکشنبه نيمه ابري تا ابري همراه با بارش برف در بعد از ظهر افزايش باد در اواخروقت مه آلود، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شهرستان فریمان در روز یکشنبه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف دربعدازظهر افزايش باد در اواخر وقت مه آلود خواهد بود، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات وزش باد بتدریج کاهش ابر و نیز در روز سه‌شنبه کمي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی تربت‌جام در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف دربعدازظهر افزايش باد، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و نیز در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
وضعیت جوی شهرستان خواف در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف دربعدازظهر افزايش باد، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرستان قوچان در روز یکشنبه قسمتي ابري بتدریج افزايش ابر با احتمال بارش برف در بعد از ظهر وزش باد در اواخروقت مه آلود، روز دوشنبه قسمتي ابري تا نيمه ابري و مه آلود در بعد از ظهر افزايش باد و کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر همراه است.
 
وضعیت جوی شهرستان نیشابور در روز یکشنبه نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد درپاره ای نقاط بارش برف، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري و مه آلود با احتمال بارش برف بتدریج کاهش ابر و وزش باد و در روز سه‌شنبه کمي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخر وقت بارش برف بتدریج افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرستان جغتای در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف در بعد از ظهر افزايش باد، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري بتدریج وزش باد و کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر همراه است.
 
وضعیت جوی شهرستان درگز در روز یکشنبه قسمتي ابري بتدریج افزايش ابر در ارتفاعات بارش برف در بعد از ظهر وزش باد در اواخر وقت مه آلود، روز دوشنبه 9 بهمن ماه قسمتي ابري تا نيمه ابري و مه آلود دربعدازظهر افزايش باد و کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرستان سرخس در روز یکشنبه قسمتي ابري بتدریج افزايش ابر با احتمال بارش برف در بعضی ساعات وزش باد شديد،  روز دوشنبه يمه ابري و مه آلود در بعد از ظهر افزايش باد و کاهش ابر و در روز سه‌شنبه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر همراه است.
 
شرایط جوی شهرستان گناباد در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف در بعد از ظهر افزايش باد در اواخر وقت کاهش ابر، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابرپیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرستان کاشمر در روز یکشنبه ابري در بعضی ساعات بارش برف و وزش باد در اواخر وقت کاهش ابر، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه صاف تا کمي ابري همراه با افزايش باد و افزايش ابر همراه است. 
 
شرایط جوی شهرستان سبزوار(فرودگاه) در روز یکشنبه هشت بهمن ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش برف در بعدازظهر افزايش باد، روز دوشنبه 9 بهمن ماه نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات وزش باد بتدریج کاهش ابر و در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه قسمتي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخروقت بارش برف بتدریج افزايش ابر پیش‌بینی شده است.
 
شرایط جوی شهرگلمکان در روز یکشنبه نيمه ابري تا ابري در بعد از ظهر افزايش باد و بارش پراکنده، روز دوشنبه نيمه ابري تا ابري و مه آلود با احتمال بارش برف بتدریج کاهش ابر و وزش باد و در روز سه‌شنبه کمي ابري و مه آلود در بعضی ساعات افزايش باد در اواخر وقت بارش برف بتدریج افزايش ابر همراه است. 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *