اخبار گردشگری مشهد

انجام مقدمات تشکیل پلیس گردشگری

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، علی اکبر احمدزاده اظهار کرد: در جلسه هم اندیشی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری طرقبه شاندیز با دادستان شهرستان، مباحثی نظیر حفاظت از میراث فرهنگی شهرستان، وضعیت سنگ نگاره‌های تاریخی و توسعه گردشگری این شهرستان  مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی افزود: سبحانی دادستان شهرستان قول مساعد جهت همکاری کامل با اداره میراث فرهنگی جهت حفاظت از میراث فرهنگی طرقبه و شاندیز را داده است همچنین ایجاد پلیس گردشگری در شورای تامین شهرستان طرقبه و شاندیز مصوب و مقدمات تشکیل آن فراهم شده است.
 
همچنین در این جلسه نماینده امور حقوقی و مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات‌ اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز حضور داشتند‌.