اخبار گردشگری مشهد

نکات مهم انتخاب مکانی ایمن در سیزده‌به‌در

 
۱- حتی اگر در روز سیزده بدر بارندگی در منطقه شما نیست ولی تمام مسیرهای منتهی به رودخانه ها و حتی دره های خشک از سیل های روزهای گذشته که در بسیاری از این مسیل ها همجنان جاری هستند، آسیب دیده اند! بنابراین بهتر است مقصدتان را به سمت هیچ‌ رودخانه و یا دره ای انتخاب نکنید. من شخصا از برخی از این مسیل ها بازدید کرده ام، امکان ریزش جاده و یا سقوط خودرو در آب شستگی ها بسیار زیاد است.
 
۲- تمام مسیرهای ییلاقی یا کوهستانی که هر سال برای سیزده بدر جای مناسبی بودند، امسال به شدت خلوت خواهند بود و در صورت بروز حادثه، به ندرت کسی برای کمک به شما در دسترس است.
 
۳- من شخصا جریان سیلاب هایی را در همین چند روز مورد مطالعه حضوری قرار داده ام. جریان سیل در ابتدای روز کم است و با گذشت ساعات روز، به دلیل گرم شدن هوا و ذوب برف ها، به صورت غیر منتظره ای بر حجم آب رودخانه افزوده می شود. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی به رودخانه ها نزدیک نشوید و یا خودرو خودتان را در نزدیک آنها پارک نکنید.
 
۴- خوشبختانه به دلیل بارندگی فراوان تمام تپه ها و دشت های چسبیده به شهرها سرشار از گل و سبزه هستند و با توجه به هوای خوب و تمیز حومه شهرها در این‌ روزها، پیشنهاد می کنم‌ مناطق با ارتفاع نسبی بلندتر اطراف شهرهای خودتان‌ را برای سیزده بدر انتخاب کنید و مطمئن باشید از طبیعتی سرشار لذت خواهید برد.
 
۵- یادمان باشد که این طبیعت بکر و زیبا را با رها کردن زباله و پلاستیک در یک‌ روز، آلوده نسازیم. هر کدام از ما با وسواس بسیار زیاد باید مراقب باشیم حتی یک کاغذ شکلات و یا پوست پرتقال هم از خود برجای نگذاریم.
 
یادداشت از دکتر حسین ثنایی‌نژاد، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد