گردشگری سلامت

حوزه گردشگری سلامت میان شهر یزد و مشهد

برداشتن گامی اثرگذار در حوزه گردشگری سلامت میان شهر مشهد و شهر یزد رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: شهر ی...

ادامه مطلب