گلدسته حرم

تاریخچه گلدسته حرم امام رضا

سید مهدی سیدی درباره تاریخچه گل دسته‌ حرم امام رضا گفت: گل دسته های سبک ایرانی، یک گنبد با دو گل دسته در دو طرف بنا ساخته می‌شود و باید متقارن باشند که از جمله نمونه خوب یک گنبد و دو گل دسته مسجد گوهرشاد است.

هر گوشه از حرم امام رضا آکنده است از هنر اما شاید بتوان گفت بالاترین هنر شکل گرفته در حرم در گل دسته ها دیده می‌شود؛ گل دسته هایی که فقط یک بنای ساختمانی نیستند؛ زیبایی معنوی بلندبالایی را در حرم به وجود می‌آورند که دل‌ربای زائران و مجاورانی است که از دور به مقصد و مقصود خود سلام داده و در بلندای گل‌دسته های روبرو در حال زمرمه‌ آرزو هستند.

ادامه مطلب