گردشگری سلامت

حوزه گردشگری سلامت میان شهر یزد و مشهد

برداشتن گامی اثرگذار در حوزه گردشگری سلامت میان شهر مشهد و شهر یزد رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: شهر ی...

ادامه مطلب

مراکز

2 برابر شدن مراکز دارای مجوز گردشگری سلامت در شهر مشهد

تعداد مراکز دارای مجوز گردشگری سلامت 2 برابر افزایش یافته است. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد مراکز دارایافزایش...

ادامه مطلب