کودک

تعطیلی مهد کودک ها و مقطع ابتدایی شهر مشهد در پی آلودگی هوا

باتوجه به آلودگی هوا در 6 امین روز پیاپی، مهدکودک ها و مقاطع ابتدایی شهر مشهد تعطیل شدند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدارس ...

ادامه مطلب