روستای کلیدر

روستای کلیدر، بهشتی در خراسان

نام کتاب «کلیدر» نوشته محمود دولت‌آبادی برای تمامی اهالی هنر و ادبیات مخصوصا ادبیات معاصر آشنا است و اما شاید کم‌تر کسی بداند که نام این کتاب از روستایی به همین نام (کلیدر) در شمال شرق ایران گرفته شده است.