کتابخانه آستان قدس رضوی

انتخاب شدن کتابخانه آستان قدس رضوی میان 5 کتابخانه معتبر دنیا

 کتابخانه های معتبر دنیا و قرارگیری کتابخانه آستان قدس رضوی میان آنها رئیس سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت:...

ادامه مطلب