شادیاخ

«شادیاخ» اسرارآمیزترین جاذبه‌ گردشگری نیشابور

شهر نیشابور نماد تاریخ و فرهنگ ایرانیان به شمار می‌آید؛ کاخ «شادیاخ» یکی از اسرارآمیزترین جاذبه‌های گردشگری و یکی از قدیمی‌ترین محله‌های شهر کهن نیشابور بوده است.
 
نام شهر شادیاخ از دو واژه «شادی» و «اخ» تشکیل می‌شود که معنی آن «شادی‌آفرین» است؛ این محل هم‌چنین به نام‌های دیگر در کتب تاریخی آمده عبارت‌اند از «شادکاخ»، «شادجهان» و «شادمهر» می‌شود.

ادامه مطلب