توس

افسانه هایی که به توس جان می دهد

سرزمینی که با نام حکیم ابوالقاسم فردوسی

بُر خورده، بیشتر از هر مکان دیگری گَرد افسانه و داستان گِرد آن پاشیده شده است؛ بنابراین شاید یکی از نکات مهم در احیای توس، احیا و جمع آوری افسانه های آن باشد. در ادامه نگاهی می اندازیم به برخی افسانه های دشت توس که با قدری مسیر و مجسمه سازی، ظرفیت تبدیل شدن به یک جاذبه گردشگری و افزایش حداقل یک روز ماندگاری مسافر در مشهد را دارد. گرجستانی ها با ساخت مجسمه های غول پیکر «علی» و «نینو» و زنده کردن یک داستان عاشقانه توانستند به جاذبه های گردشگری خود بیفزایند؛ بی شک در توس و مشهد داستان برای روایت کردن و افزودن به جاذبه های گردشگری کم نداریم.

ادامه مطلب