افتتاح پردیس سینمایی پارک بازار در مشهد

16 بهمن ماه پردیس سینمایی پارک بازار در مشهد افتتاح گردید. مدیر پردیس سینمایی پارک‌بازار از افتتاح این پردیس سینمایی از ۱۶ بهمن‌ ماه، ...

ادامه مطلب