بست

تاریخچه “بست بالا” و “بست پائین”

«خیابان» مسیری میان دو دروازه است؛ دروازه قوچان و سرخس. به گواه تاریخ هم همواره حدفاصل میان دروازه غربی تا حرم‌مطهر را «بالاخیابان» و حدفاصل حرم تا دروازه شرقی را «پایین‌خیابان» می‌خوانده‌اند؛ نام‌گذاری‌هایی که در ابتدا متأثر است از سنت‌های دینیِ دفنِ درگذشتگان. در ادامه، اما به‌مرور، این نام‌ها سر‌و‌شکل دیگری به خود گرفته است و روز‌به‌روز جاپای خود را در فرهنگ شهر محکم می‌کند.

ادامه مطلب

خیابان

تاریخچه «بالا خیابان» و «پایین خیابان» مشهد

اوایل مرداد بود که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کردند نام دو خیابان «آیت‌ا… شیرازی» و «نواب‌صفوی» پس از چند سال به نام‌های پیشین، ولی آشنای خود یعنی «بالاخیابان» و «پایین‌خیابان» بازگردد. این تصمیم سبب شد در سطر‌های پیش‌رو به بررسی تاریخچه و داشته‌های این خیابان که نخستین و قدیمی‌ترین خیابان مشهد است، بپردازیم.

ادامه مطلب