شهردار

حضور شهردار مشهد امروز صبح در پارک بانوان ملت

بازدید از پارک بانوان ملت امروز صبح توسط شهردار مشهد شهردار مشهد از معاونت خدمات شهری و معاونت فرهنگی درخواست کرد زیر نظر کمیسیون ورزش...

ادامه مطلب