آقا ملک

حاج حسین آقا ملک

از حاج حسین آقا ملک به جز باغ ملی و وکیل آباد و کتابخانه ای در آستان قدس رضوی در مشهد، وقف‌های بی شمار دیگری در خراسان و دیگر نقاط ایران برجای مانده است که بیشتر آن‌ها وقف  فرهنگی است .امروز چهل وهشتمین سالروز خاکسپاری بزرگ ‌ترین واقف تاریخ ایران است.

ادامه مطلب