هتل

بهره برداری از اولین هتل تراز معلولان کشور، به زودی!

ساخت اولین هتل تراز معلولان کشور در مشهد پیشرفت 95 درصدی داشته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با اعلام پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی اولین هتل...

ادامه مطلب