ترافیکی

نوروز 1401 و محدودیت های ترافیکی اطراف حرم

طرح محدویت های ترافیکی اطراف حرم در نوروز 1401 به اجرا در خواهد آمد. قرار است در حوزه ترافیکی در ساعات منتهی به لحظه تحویل سال محدودیت...

ادامه مطلب

زائران

بیشتر از 1000 مدرسه میزبان زائران نوروزی شهر مشهد

در شهر مشهد بیش از هزار مدرسه برای استفاده زائران در نوروز 1401 در نظر گرفته شده است. سرپرست آموزش و پرورش خراسان رضوی در جلسه هماهنگی...

ادامه مطلب