نمایشگاه بین المللی

3 نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد

3 نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد، با حضور استاندار بر پا شد! این نمایشگاه مرتبط با لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، فرش ماشی...

ادامه مطلب