نقاره خانه

نگاهی به نقاره خانه در حرم مطهر

در اوقات مشخص، به ویژه هنگام طلوع و غروب خورشید، در نقاره خانه سازه های کوبه ای و بادی نواخته می شد…

آیا می دانید وظیفه نقاره خانه چیست؟

نقاره خانه، متشکل از دو کلمه «نقاره» و «خانه» به محلی اطلاق می شود که در آن«نقاره» می نوازند. می توان نقاره خانه را جایی دانست که در اوقات مشخص، به ویژه هنگام طلوع و غروب خورشید، سازه هایی چون نقاره، کوس، کرنا و به طور کلی سازه های کوبه ای و بادی در آن نواخته می شد.

ادامه مطلب