ناصر یاسر

دومین زیارتگاه مشهد (ناصر یاسر) کجاست؟

اگرچه مشهد، همیشه با نام امام رضا(ع) تداعی می شود، اما اگر در سال های اخیر راهی این شهر شده باشید، حتما نام زیارتگاه دیگری در نزدیکی مشهد به گوشتان خورده است که بعد از حرم امام رضا(ع)، زائرپذیرترین زیارتگاه این شهر است. امامزاده ای به نام «سید ناصر و سید یاسر» (سید ناصر یاسر) که در جنوب غربى مشهد قرار دارد.

ادامه مطلب