میل اخنگان

میل اخنگان

شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در کنار جاذبه‌های مذهبی از دیدنی‌ها و آثار تاریخی متعددی بهره‌مند است که هرکدام از این آثار تاریخی با خود رازهایی را به همراه دارند. برج‌های تاریخی مانند میل اخنگان یکی از این آثار هستند که دلیل محکمی بر تمدن و پیشرفت علمی دانشمندان ایران زمین در گذشته‌های دورند.