صحن

امیرعلی شیر نوایی، بانی صحن عتیق و ایوان طلا

 

مورخان نوشته‌اند که در دوران وزارت امیرعلیشیر، رباط‌ها، کاروان‌سراها، بیمارستان‌ها، گرمابه‌ها و پل‌های بسیاری در مشهد و دیگر شهر‌های خراسان ساخته شده است، اما مهم‌ترین اقدام او ساخت نیمی از صحن عتیق بوده است که بعد‌ها شاه‌عباس صفوی آن را توسعه می‌دهد.

ادامه مطلب

گلدسته حرم

تاریخچه گلدسته حرم امام رضا

سید مهدی سیدی درباره تاریخچه گل دسته‌ حرم امام رضا گفت: گل دسته های سبک ایرانی، یک گنبد با دو گل دسته در دو طرف بنا ساخته می‌شود و باید متقارن باشند که از جمله نمونه خوب یک گنبد و دو گل دسته مسجد گوهرشاد است.

هر گوشه از حرم امام رضا آکنده است از هنر اما شاید بتوان گفت بالاترین هنر شکل گرفته در حرم در گل دسته ها دیده می‌شود؛ گل دسته هایی که فقط یک بنای ساختمانی نیستند؛ زیبایی معنوی بلندبالایی را در حرم به وجود می‌آورند که دل‌ربای زائران و مجاورانی است که از دور به مقصد و مقصود خود سلام داده و در بلندای گل‌دسته های روبرو در حال زمرمه‌ آرزو هستند.

ادامه مطلب

خسروگرد

«مناره خسروگرد» نشانه‌ای از محبت مردم کویر

«میل خسروگرد»، نشانه‌ای از محبت و دوستی مردمان کویر است که عاشقانه و عالمانه به زندگی در این کویر پرداخته‌اند. در گذشته مردمی که در نزدیکی این مناره زندگی می‌کردند با روشن کردن مشعلی بر بلندای آن، کاروانیان را به سوی خود فرا می‌خواندند تا میزبان مسافران خسته از راه باشند.