آرامگاه غزالی

آرامگاه غزالی فراموش شده در غفلت مسئولین

امام محمد غزالی توسی، از فقیهان، متکلمان و فلاسفه ایرانی است که در سال 450 هجری قمری در روستای تابران توس به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را به کسب دانش پرداخت. او در انواع علوم اسلامی از جمله فقه، کلام و فلسفه از سایر عالمان دوره خود برتر بود و آوازه اش در سرتاسر جهان اسلام پیچید. امام محمد غزالی کتب بسیار زیادی دارد و بعضی آثارش آنقدر ارزشمند است که تاثیر آن بر عقاید و اندیشه های برخی از نویسندگان و شاعران بعد از او، مثل سعدی دیده می‌شود. با این وجود تا سال‌های اخیر اطمینانی درباره آرامگاه غزالی وجود نداشت.

ادامه مطلب

پیر پالاندوز

مقبره عارف پالاندوز

 
شیخ محمد عارف‌عباسی مشهور به پیر پیر پالان دوز از عرفا و پیران سلسله ذهبیه و متولد روستا کارند مشهد بوده است. او علاوه بر این‌که در عرفان به مقامات بلندی دست یافت، در کیمیاگری و خطاطی نیز متبحر بود.