قیام مسجد گوهرشاد

قیام مسجد گوهرشاد به روایت تاریخ

یکی از دردناک‌‎ترین حوادث معاصر ایران و لکه سیاه کارنامه رضاشاه؛ واقعه‌ای که در آن، معترضین و متحصنین که همچون دوران مشروطه که جهت تظلم‌خواهی در مسجد تحصن نموده‌ بودند به رگبار بسته شدند. اما با وجود کشتار مردم بی‌گناه و محکومیت بی‌قید و شرط حادثه، بایستی دقیق‌تر به ریشه‌ها و سرگذشت واقعه مسجد گوهرشاد نگاه انداخت. قیام گوهرشاد به واسطه حتک حرمت حرم شریف رضوی و کشتار مردم معترض و متحصن مشهد، از جمله مهم‌ترین رویدادهای دوران سلطنت رضاشاه است. موضوعی که پس‌لرزه‌های آن حتی به دفتر نخست‌وزیری نیز رسید و محمدعلی فروغی را، نخست‌وزیر وقت و از جمله روشنفکران عصر مشروطیت، مورد خشم و غضب شاه واقع ساخت و به دور دوم رئیس‌الوزرایی وی پایان بخشید.