خدمات جامع

تاسیس مرکز خدمات جامع سلامت در شهر مشهد

مرکز خدمات جامع سلامت در شهر مشهد به همت نیکوکاران احداث گردید. یک مرکز خدمات جامع سلامت در مشهد به نام "ابا عبدالله الحسین(ع)" به همت...

ادامه مطلب