مدارس

ادامه تعطیلی مدارس مشهد در هفته پیش رو

مدارس در شهر های قرمز و نارنجی استان خراسان رضوی همچنان تعطیل می باشد. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعطیلی آموزش حضوری مدارس ...

ادامه مطلب