آرامگاه غزالی

آرامگاه غزالی فراموش شده در غفلت مسئولین

امام محمد غزالی توسی، از فقیهان، متکلمان و فلاسفه ایرانی است که در سال 450 هجری قمری در روستای تابران توس به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را به کسب دانش پرداخت. او در انواع علوم اسلامی از جمله فقه، کلام و فلسفه از سایر عالمان دوره خود برتر بود و آوازه اش در سرتاسر جهان اسلام پیچید. امام محمد غزالی کتب بسیار زیادی دارد و بعضی آثارش آنقدر ارزشمند است که تاثیر آن بر عقاید و اندیشه های برخی از نویسندگان و شاعران بعد از او، مثل سعدی دیده می‌شود. با این وجود تا سال‌های اخیر اطمینانی درباره آرامگاه غزالی وجود نداشت.

ادامه مطلب