حقوق مسافر

حقوق مسافر در صورت نارضایتی از محل اقامت

بعضی اوقات ممکن است از شرایط و خدمات محل اقامت خود در سفر (هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، خانه مسافر و …) رضایت کامل نداشته باشیم. در این صورت به عنوان مسافر حقوقی داریم و می‌توانیم با طی اقداماتی به حقوق خود برسیم.

ادامه مطلب

هتل آپارتمان

تفاوت هتل و هتل آپارتمان چیست؟

شاید بارها برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بین انتخاب یک هتل و هتل آپارتمان دچار تردید شده باشید. مخصوصا اگر قیمت رزرو آن دو نیز تا حدودی نزدیک به هم باشد، در این حالت کدام انتخاب هوشمندانه تر است؟ چه تفاوتهایی بین خدمات یک هتل با یک هتل آپارتمان وجود دارد؟

ادامه مطلب