بست

تاریخچه “بست بالا” و “بست پائین”

«خیابان» مسیری میان دو دروازه است؛ دروازه قوچان و سرخس. به گواه تاریخ هم همواره حدفاصل میان دروازه غربی تا حرم‌مطهر را «بالاخیابان» و حدفاصل حرم تا دروازه شرقی را «پایین‌خیابان» می‌خوانده‌اند؛ نام‌گذاری‌هایی که در ابتدا متأثر است از سنت‌های دینیِ دفنِ درگذشتگان. در ادامه، اما به‌مرور، این نام‌ها سر‌و‌شکل دیگری به خود گرفته است و روز‌به‌روز جاپای خود را در فرهنگ شهر محکم می‌کند.

ادامه مطلب

مشهد قدیم

مشهد قدیم

پیشینه باستانی و تاریخی شهر مشهد

با توجه به شواهد تاریخی، شهر مشهد و اطراف آن بخشی از دشت باستانی توس محسوب می شده است. اقلیم مساعد، وجود مراتع و چشمه های فراوان شرایط را برای سکونت در این دشت فراهم کرده بوده است. در اواخر قرن دوم هجری در محل مشهد کنونی دهکده ای به نام سناباد وجود داشته که از توابع نوغان بزرگ ترین شهر ولایت توس به شمار می رفته است.این آبادی همانند بقیه آبادی ها دارای قناتی برای اهالی سناباد داشته است.

ادامه مطلب