خیابان

تاریخچه «بالا خیابان» و «پایین خیابان» مشهد

اوایل مرداد بود که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کردند نام دو خیابان «آیت‌ا… شیرازی» و «نواب‌صفوی» پس از چند سال به نام‌های پیشین، ولی آشنای خود یعنی «بالاخیابان» و «پایین‌خیابان» بازگردد. این تصمیم سبب شد در سطر‌های پیش‌رو به بررسی تاریخچه و داشته‌های این خیابان که نخستین و قدیمی‌ترین خیابان مشهد است، بپردازیم.

ادامه مطلب