کالا

7 مرکز عرضه مستقیم کالاهای ضروری شهروندان در مشهد

در مناطق کم برخوردار شهر مشهد 7 مرکز برای عرضه مستقیم کالاهای ضروری مردم تشکیل شده است. معاون بازرگانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فر...

ادامه مطلب