رضا

یا علی بن موسی الرضا! کاشکی این فاصله را کم کنی…

در روزگاران قدیم، زمانی که حال و هوای زیارت به سرمان می زد، قصد سفر می کردیم و بار و بندیلمون و می بستیم و به سمت خانه امام رضا (ع) حرکت می کردیم. اما اکنون با مشکلاتی که وجود دارد، این کار بسیار سخت است ولی این دل تنگ که مشکلات حالیش نمی شود و دوست دارد که به سمت گنبدهای امام رضا (ع) پرواز کند.
اما دلم روشن است که امام مهربانی ها ما را فراموش نمی کند و به مهمانی خانه ی ما می آید.

ادامه مطلب