مدرسه عباسقلی

مدرسه عباسقلی‌ خان به جا مانده از عصر صفوی

یکی از اثرهای معماری-تاریخی که در شهر مشهد باید از آن بازدید کرد مدرسه « عباس‌قلی‌ خان» است که از منحصر به فردترین مدارس تاریخی کشور بوده و بیش از 300 سال دایر است. مدرسه « عباس‌قلی خان» از قدیمی‌ترین مدارس خراسان رضوی است که سال 1077 توسط عباس‌قلی خان شاملو به دستور شاه سلیمان در عهد صفویه بنا شد.