کوهشار

«کوهشار مشهد» کجاست؟

 

پروژه‌ی کوهشار مشهد یکی از جدیدترین سورپرایزهای شهرداری مشهد برای زائران و مجاوران مشهدی می باشد که امروز تابلو ها و اخبار موجود (کوهشار سلام به آرامش)، توجه و کنجکاوی مردم را به این پروژه ی زیست محیطی بیشتر بر انگیخته است.

ادامه مطلب