پیر پالاندوز

مقبره عارف پالاندوز

 
شیخ محمد عارف‌عباسی مشهور به پیر پیر پالان دوز از عرفا و پیران سلسله ذهبیه و متولد روستا کارند مشهد بوده است. او علاوه بر این‌که در عرفان به مقامات بلندی دست یافت، در کیمیاگری و خطاطی نیز متبحر بود.