فردوسی

مراسم بزرگداشت فردوسی در سطح بین المللی

مراسم بزرگداشت فردوسی در تراز بین المللی برگزار می گردد. رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای اولین بار در ...

ادامه مطلب

گردشگری سلامت

حوزه گردشگری سلامت میان شهر یزد و مشهد

برداشتن گامی اثرگذار در حوزه گردشگری سلامت میان شهر مشهد و شهر یزد رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: شهر ی...

ادامه مطلب