شهر فرودگاهی

برنامه ریزی برای احداث شهر فرودگاهی در مشهد

مذاکرات اولیه برای ایجاد شهر فرودگاهی در شهر مشهد انجام می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد ...

ادامه مطلب