توس

سرگذشت شهر تاریخی توس

براساس نوشته نویسندگان «کتاب پاژ»، شهر توس که اکنون ما مشهدی‌ها آن را تنها به محدوده طابران و زمین‌هایی می‌شناسیم که جاده رسیدن به آرامگاه فردوسی از آن عبور می‌کند، درحقیقت نام دیاری بوده با ۱۶ هزار کیلومتر وسعت که مرز‌های شمال ‌شرقی ایران را زیر نگین خود داشته است.

ادامه مطلب