مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ ها و معرفی آن در نمایشگاه تهران

در نمایشگاه صنایع دستی تهران از شهر گوهرسنگ ها (مشهد)، معرفی به عمل آمد. سرپرست معاونت صنایع‌ دستی اداره کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و ص...

ادامه مطلب