مراکز

2 برابر شدن مراکز دارای مجوز گردشگری سلامت در شهر مشهد

تعداد مراکز دارای مجوز گردشگری سلامت 2 برابر افزایش یافته است. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد مراکز دارایافزایش...

ادامه مطلب