کشف سنگ نگاره‌های باستانی در مشهد

مسئول ثبت ملی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی از کشف چندین مجموعه سنگ نگاره‌های باستانی در ارتفاعات جنوب شهر مشهد خبر داد. م...

ادامه مطلب