رباط شرف

«رباط شرف» نگینی آجری در جاده ابریشم

«من فقط یک نفر را می‌شناسم که در عصر سلجوقی توانسته چنین بنای عظیمی بسازد و او شرف‌الدین ابوطاهر ابن‌سعدالدین علی‌القمی است. او 40 سال حاکم مرو بود و در سال 515 هجری قمری به مقام وزارت دربار سلطان سنجر رسید»؛ این متن را «آندره گدار» در مورد کاروان‌سرای رباط شرف در کتاب خود آورده است. کاروان‌سرا مکانی است که در میان راه کاروان‌های مسافرتی را در خود جای می‌دهد؛ واژه کاروان‌سرا در اصل از دو کلمه کاروان (گروهی از مسافران) و سرا ( خانه، مکان) ساخته شده است.