اقامه نماز

اعلام برنامه ریزی های ستاد اقامه نماز در خراسان رضوی

برنامه های سال جدید ستاد اقامه نماز خراسان رضوی اعلام گردید. رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی با اشاره به عملکرد این ستاد در سال گذشته...

ادامه مطلب