اتوبوس

ورود 83 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد

تا پایان امسال، 83 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر مشهد می شوند. علی اصغر نیشابوری دراین خصوص، گفت: در مجموع دو قرارداد ...

ادامه مطلب