فردوسی

بکارگیری اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی در شعر های سالار عقیلی

سالار عقیلی خواننده پاپ کشور در اشعار خود از اشعار فردوسی استفاده خواهد کرد. سالار عقیلی در مشهدگفت: اشعار فردوسی را به زودی در اجراها...

ادامه مطلب