ورود

ورود تعداد زیادی از زائران خارجی به خراسان رضوی

پس از ۲ سال از شیوع ویروس کرونا ورود زائران خارجی به خراسان رضوی افزایش چشمگیری داشته است. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار...

ادامه مطلب